Η ταπεινότητα επιτυγχάνεται με αυτοπεποίθηση και πίστη