Sai


 

Το Sai είναι το δεύτερο όπλο που εισάγεται στη διδακτέα ύλη του Ryukyu Kobujutsu και από πολλούς οφείλει να είναι σε τέτοια λόγω της αντίθεσης του με το Bo. Πρόκειται για το πρώτο μικρού μήκους όπλο αλλά και ένα από τα πιο δύσκολα. Πολλοί μελετούν το Sai, αλλά ελάχιστοι κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται για να το κάνουν ένα εξαιρετικό όπλο, μέρος της φυσικής κίνησης του σώματος τους και του τρόπου μάχης τους.

Υπάρχουν δυο τύποι Sai οι οποίοι διδάσκονται στο σύστημα, το "Tsujo no Sai" και το "Manji Sai". Αυτό το όπλο έχει το δεύτερο μεγαλύτερο πλήθος kata (8) στην εξεταστέα ύλη του Ryukyu Kobujtsu μετά το Bo.

Το όπλο δεν προέρχεται από γεωργικές εργασίες όπως πολλές φορές αναφέρεται. Κείμενα από την Κίνα αποδεικνύουν την ύπαρξη του ως όπλο αλλά σε μεγαλύτερο μήκος. Είναι μεταλλικό με το μήκος του να εξαρτάται από τον πήχη του χρήστη. Όταν κρατείται πρέπει να είναι περίπου 3 εκατοστά μεγαλύτερο από το αντιβράχιο. Τα Sai χρησιμοποιούνται συνήθως σε ζεύγη.

Το αυθεντικό Sai έχει ικανό βάρος που κάνει τις τεχνικές του αποτελεσματικές, σε αντίθεση με πολλές από τις ελαφρύτερες μορφές που βλέπουμε σήμερα. Υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ της αποτελεσματικής τεχνικής και της οπτικά ευχάριστης τεχνικής. Οι προχωρημένοι ασκούμενοι χρησιμοποιούν τρία Sai, με το ένα υοποθετημένο στη ζώνη πίσω στη μέση και έτοιμο να αντικαταστήσει ένα από τα άλλα όταν υπάρχει για ρίψη.

Κατά τη μελέτη του Sai ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο να γίνει το όπλο προέκταση του σώματος. Στην αρχή το Sai φαίνεται βαρύ, ο χρήστης εμφανίζεται δύσκαμπτος και οι κινήσεις του ρομποτικές. Με τη συνεχή εκπαίδευση η ροή και η ενότητα των Sai με το σώμα γίνεται πιο εμφανής. Το Sai είναι η αντίστοιχη εξάσκηση του Shuto με άδεια χέρια και υπογραμμίζει την ανάγκη για “Koshi no Chikara” (δύναμη στους γοφούς) και “Suri Ashi” (κίνηση στο πλάι). Η κίνηση επιστροφής του Sai στη αρχική θέση πρέπει να είναι καθαρή όπως και οι στάσεις. Πρέπει επίσης να γίνεται επικέντρωση στο “hara” και να κρατιέται η κοιλιά σφιχτή με την αναπνοή βαθιά στο στομάχι. Πολλοί προσπαθούν να εξασκηθούν στο Sai με τα χέρια και τους ώμους τους μόνο παραμελώντας την σωστή "tachi kata" μη εκτιμώντας την αξία και τη χρήση της. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται.

Οι προχωρημένοι μαθητές πρέπει να μάθουν να ρίχνουν το Sai, πράγμα δύσκολο αν αναλογιστούμε το βάρος του. Τα ποιοτικά Sai έχουν καλή ισορροπία και αυτό είναι κάτι που συνειδητοποιείται γρήγορα, αλλά γενικά τα Sai που βρίσκεται σήμερα στα περισσότερα καταστήματα είναι κατώτερα και έχουν κακή ισορροπία, είτε στον άξονα ή στην λαβή. Η ρίψη τους κατά συνέπεια είναι πολύ δύσκολη. Αξίζει να ερευνήσετε καλά πρώτα, πριν να αποκτήσετε τα Sai σας και εάν ασχοληθείτε σοβαρά, τότε μη βάλετε σαν πρώτο κριτήριο την τιμή, δεδομένου ότι θα σας συντροφεύσουν για πάντα.

Το Sai έρχεται να συμπληρώσει την αδυναμία του Bo και των άλλων μεγάλων όπλων και η εξάσκηση σε αυτό κάνει αποτελεσματικότερο το Bo-jutsu όσο εξερευνούνται περισσότερο τα kumite. Το ένα συμπληρώνει και εκθειάζει το άλλο ώστε να καταστεί η μελέτη του Kobujutsu ένα συναρπαστικό ταξίδι.

Λίστα των kata του Sai

  1. Tsukenshitahaku no Sai
  2. Hamahiga no Sai
  3. Yaka no Sai
  4. Hantaguwa no Sai
  5. Kojo no Sai
  6. Tawata no Sai
  7. Chatanyara no Sai
  8. Jigen (Manji) no Sai