Παραδοσιακά όπλα της Okinawa

Bo

Sai

Tonfa

Nunchaku

Kama

Tekko

Tinbe-Rochin

Surujin