Η πρόοδος όλων των μαθητών βασίζεται τόσο στην προσπάθεια του δασκάλου όσο και στην προσπάθεια του μαθητή. Τα μαθήματα διδάσκονται σε συνδυασμό με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας με δομημένη προσέγγιση τόσο στην επανάληψη όσο και στην ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο να εμπνεύσουμε τόσο την επανάληψη όσο και την εκμάθηση νέων τεχνικών και kata με έμφαση στην ποιότητα και την κατανόηση παρά στην ποσότητα και τη διασκέδαση. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εστιάζουν συνεχώς στην ερμηνεία των άδειων χεριών και στην επίδραση της απόστασης χρησιμοποιώντας όπλα. Αυτή η γέφυρα πρέπει να περάσει ώστε μελέτη του Ryukyu Kobujutsu είναι να ενισχύσει τις πολεμικές σας τέχνες.

Οι απαιτήσεις για τις βαθμίδες του RyuKyu Kobujutsu έχουν ως εξής:

WeaponKihonKataKumite
Bo5 KamaeShuji No Kon ShoJu Kumite
5 Uke
5 Seme

Το αναλυτικό πρόγραμμα προσθέτει σταδιακά περισσότερο βάθος στα kata μαζί με την εισαγωγή νέων όπλων. Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη όπλων μικρού και μεγάλου μήκους με την κατανόηση του ειδικού σημείου tokui για κάθε όπλο σε σχέση με το άδειο χέρι, δηλαδή το Sai είναι η πρακτική shuto, τα Tonfa είναι η πρακτική του Uraken και του Hiji-ate και του Kama η πρακτική των Kurite και Kakete. Η πλήρης λίστα kata στην πρακτική του Ryukyu Kobujutsu είναι η εξής:

ΌπλοKata
Bo (Kon)Shuji No Kon Sho
Shuji No Kon Dai
Koshiki No Shuji
Sakugawa No Kon Sho
Sakugawa No Kon Dai
Sakugawa No Kon Chu
Soeshi No Kon Sho
Soeshi No Kon Dai
Shirotaru No Kon Sho
Shirotaru No Kon Dai
Sueyoshi No Kon
Sesoko No Kon
Yonekawa No Kon
Kongo No Kon
Tsukenbo
Chinenshichanaka
Chatanyara
Choun
Urasue
Tsukensunakake
SaiTsukenshitahaku
Hamahiga
Yaka
Hantaguwa
Kojo
Tawata
Chatanyara
Manji
TonfaHamahigaYaraguwa
NunchakuNunchaku ShoNunchaku DaiSan Bon Nunchaku
KamaTozanKanigawa ShoKanigawa Dai
TekkoMaezato
Tinbe-RochinKanigawa
SurujinNagai KusariMijikai Kusari
Tokubetsu-BoKyu Shaku BoSan Shaku Bo
book_ryukyukobujutsu_jo

Ryukyu Kobujutsu (Jo kan)
by Motokatsu Inoue

book_ryukyukobujutsu_chu

Ryukyu Kobujutsu (Chu kan) by Motokatsu Inoue

book_ryukyukobujutsu_ge

Ryukyu Kobujutsu (Ge kan)
by Motokatsu Inoue

"Ryukyu Kobudo Taikan" written by Shinken Taira / supervised by Kisho Inoue

We all have inner demons to fight. We call these demons ‘fear’, and ‘hatred’, and ‘anger’. If you don’t conquer them, then a life of a hundred years… is a tragedy. If you do, a life of a single day can be a triumph.

— Yip Man