Φινλανδία 8 Αυγούστου 2013

Νυρεμβέργη 15 Ιουνίου 2012

Τόκυο 16 Νοεμβρίου 2010

Αθήνα 01 Μαΐου 2010